top of page

Čo môžem očakávať od služby psychológ pomáha

 • Profesionálne poradenstvo a konzultácie v oblasti duševného zdravia z pohodlia domova

 • Náš tím je tvorený skúsenými psychológmi a obsahuje tiež psychológov s rôznymi špecializáciami na klinickú, školskú,  poradenskú, pracovnú a organizačnú psychológiu

 • Konzultácia prebieha z pohodlia domova alebo iného miesta, môžete sa spojiť online alebo telefonicky v termíne, ktorý vám vyhovuj

 • Dnešná náročná doba prináša so sebou zvýšený tlak na náš výkon, nutnosť prispôsobovať sa neustálym a veľakrát neočakávaným zmenám. Pomenovať vlastné emócie, vedieť sa zorientovať v spleti vzťahov a nájsť si pre seba čas a priestor je niekedy veľmi ťažké. Často pomáha možnosť prekonzultovať túto tému s niekým nezaujatým, pozrieť sa na situáciu z inej perspektívy.

 • Psychológ Vám nepredpíše lieky, ale môže Vám pomôcť riešiť Váš problém v oblasti duševného zdravia

 • Očakávajte pochopenie, empatiu a základné nasmerovanie, prvý krok alebo tiež nezávislú pomoc, konzultáciu v ktorejkoľvek fáze riešenia problému

Aký je postup v prípade, že mám o službu záujem?

 1. Označím políčko OBJEDNAŤ SA TERAZ

 2. Zvolím si tému, vyberiem dostupný termín, psychológ mi bude pridelený presne podľa témy (špecialista na danú oblasť)

 3. Vyplním registračný formulár

 4. Môžem uviesť stručný popis problému (dobrovoľné)

 5. Budem presmerovaný na platbu kartou, zrealizujem úhradu, dostanem automaticky potvrdzujúci email a faktúru

 6. Dostanem informačný mail s ďalšími podrobnosťami ohľadne telefonického/videohovoru

 7. Absolvujem poradenstvo/ konzultáciu v trvaní do 45 minút

 8. V prípade, že si želám v budúcnosti pokračovať u rovnakého psychológa, uvediem túto skutočnosť do políčka „Stručný popis vášho problému alebo iná poznámka“

 9. Pre akýkoľvek problém, otázku kontaktujem jobpoint@jobpoint.sk

bottom of page